Conhexa - Dunfrost

Extension et mise en conformite du site DUNFROST/DUNFRESH

Project betreffende het ontwerp en de complete uitvoering voor het in orde brengen van het gebouw, de verandering van de koelvloeistof en de opslagcapaciteit: 

- analyse van de huidige site en samenvatting van de reglementering

- audit betreffende de reglementering in het kader van industriële koeling

- technische audit van het bestaand gebouw

- begeleiding op het vlak van reglementering (ICPE, bouwvergunning, waterbeheer) 

 

De uitbreiding omvat het volgende:

- 61 000m³ onderworpen aan registratie 1511 in een 'site à Autorisation'

- 8 000 paletplaatsen en verplaatsbare rekken in 6 opslagverdiepingen

- opslag, kades en picking in een diepvriesomgeving (-25 °C)

- Bijruimtes (techinische lokalen / kantoren / sociale ruimtes)

 

 

  • Bouwplaats: Loon-Plage (59)
  • Bouwheer: Conhexa
  • Architect: GBL
  • Startdatum: 15-01-2015
  • Einddatum: 30-09-2017

Terug naar overzicht