Onze aanpak

Elk bouwproces wordt gekenmerkt door tal van uitdagingen. Daarom bereiden wij alles met de grootste zorg voor. Dankzij onze brede en diepgaande ervaring zoeken wij steeds naar de meest gepaste oplossingen, rekening houdend met de reglementeringen op het vlak van bouw en milieu, met het budget en met de vooropgestelde planning. 

Programma-intake Haalbaarheid Voorontwerp Contractualisering Realisatie
Programma-intake
1

Programma-intake

Onze ontwerpers en verkopers komen met u samen om uw toekomstige behoeften nauwkeurig te bepalen.

Ze helpen u bij het opstellen van een bouw- en inrichtingsprogramma met zijn architectonische en technische randvoorwaarden.

Haalbaarheid
2

Haalbaarheid

Op basis van de gegevens (bestek, terrein, geldende reglementering, ...) bepaalt Aconstruct één of meerdere scenario's voor het project

Elke oplossing wordt in al haar aspecten met haar voor- en nadelen vergeleken om te komen tot het project dat aan de behoeften beantwoordt.

Voorontwerp
3

Voorontwerp

Op basis van de oplossing die na de haalbaarheidsstudie is overgebleven, wordt een verfijnde studie uitgewerkt (gebouw/proces/regelgeving).

Vaststelling met de opdrachtgever van de strategieën en procedures op administratief, stedenbouwkundig en milieugebied.

Voor de logistieke sector, steun bij de keuze van processen.
Opzetten en beheren van de nodige studies (geotechnisch, topografisch, enz.)

Voorbereiding en indiening van het bouwvergunningsdossier indien nodig. Opmaak en indiening van het mileuvergunningsdossier indien nodig.

Contractualisering
4

Contractualisering

Uitwerking van de gedetailleerde studies van het project, afmetingen, specifieke studies van funderingen, structuren, technische loten...

Op basis hiervan, opstellen van het uitvoeringsdossier ter voorbereiding van de realisatie.

Overlegfase met de aannemers.

Realisatie
5

Realisatie

Raadpleging en selectie van aannemers.

Beheer, coördinatie en planning van de werf. Vergaderingen en syntheseplannen van de verschillende werk zaamheden.

Administratief en financieel beheer van het project.
Voorbereiding van de oplevering, oplevering en opheffing van eventuele reserves.
opvolging van de perfecte afwerking tot na de oplevering.

 

Lees meer

Ontdek onze expertise in het Aconstruct boek