Expertise

Expertise

De uitbreiding van uw industriële of logistieke vestiging, de renovatie of conversie ervan dient op de meest doordachte manier te gebeuren.

ACONSTRUCT laat niets aan het toeval over en gidst u doorheen het hele proces, van A tot Z. Dit begint met de uitwerking van nauwkeurige ontwerpen en vindt zijn vervolg in het toepassen van een kwaliteitsbeheersingssysteem tot de start van de exploitatie van uw nieuwe gebouwen.

Een dynamisch kwartet

ACONSTRUCT steunt op vier pijlers die elkaar onderling ondersteunen. De dynamische interactie tussen deze specialiteiten biedt aan elk project een grote toegevoegde waarde.

1

Proces en logistiek


Alles begint bij het product of proces. Uiteraard vereist het in eerste instantie een goede kennis over alles wat met bouwen ‘an sich’ te maken heeft. Op zijn minst is het even belangrijk om de hete hangijzers van een productieomgeving en een logistiek proces te kennen.

Aconstruct verstaat de kunst om zich helemaal in uw bedrijfsprocessen te verdiepen. Die achtergrondinformatie is essentieel en laat toe om het concept van uw nieuw gebouw volledig op uw interne processen af te stemmen. Op die manier kan u uw productie- of logistieke flow op de best mogelijke manier organiseren in uw nieuwe professionele thuis. 

2

Milieu


Nooit eerder kreeg het klimaat zoveel aandacht als nu. Zorg voor het milieu is een thema dat we bij Aconstruct altijd al hoog in het vaandel hebben gedragen. Zo bekijken we bij realisaties op brownfields onder meer de nood aan sanering.

Zes van onze experts zijn dagelijks continu bezig met milieugerelateerde uitdagingen en zorgen ervoor dat u ook op vlak
van duurzaamheid helemaal gebeiteld zit.

Een bedrijf moet in harmonie leven met zijn omgeving. Investeren in goede relaties met de buren, is vaak synoniem voor investeren in een optimaal ecologisch kader. Een degelijke water- en luchtzuivering, het beperken van geur- en CO2-emissie… het zijn maar enkele voorbeelden van de ‘groene’ uitdagingen waar een productiebedrijf hoogstwaarschijnlijk mee te maken krijgt.

3

BIM


Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook in de bouwwereld biedt deze aanpak een enorme toegevoegde waarde. Zo geloven we bij Aconstruct rotsvast in het werken met BIM (Building Information Modelling). Hierbij creëren we in 3D een virtuele versie van het project. Zo ontstaat als het ware een digitale tweelingbroer of –zus van het nieuwe bedrijfsgebouw. Dit omvat ook alle noodzakelijke technische vereisten en hun relatie met andere objecten.

Dankzij deze aanpak kunnen we al in de voorbereiding de juiste oplossing bedenken voor potentiële conflicten. Bewust kiezen wij voor een open BIM-model, in functie van een optimale informatie-uitwisseling met alle bevoegde partijen en met een correcte hiërarchische structuur. Zo kunnen de bevoegde personen de beslissingen voor hun domein valideren en kunnen de verschillende verantwoordelijken op een vlotte en snelle manier met elkaar communiceren.

4

Uitvoering


Door de specifieke aanpak van Aconstruct, mag u elk vooroordeel over de efficiëntie op een bouwwerf verticaal klasseren. De punctuele voorbereiding zorgt ervoor dat de werken volgens de regels van de kunst gebeuren en dat het goed vooruit gaat, met minder obstakels dan op de klassieke manier.

Dankzij de nauwkeurige coördinatie zijn alle werken goed op elkaar afgestemd en weet elke uitvoerder perfect zijn of haar taak. Vergelijk het met een puzzel: Aconstruct heeft alle stukjes vooraf al geordend en gesorteerd, het komt er op de werf alleen nog op aan ze in elkaar te laten vallen door ervaren en gemotiveerde mensen. Op die manier vertalen we op de meest performante manier de digitale versie van uw gebouw naar de fysieke realiteit.

 

Lees meer

Ontdek onze expertise in het Aconstruct boek